ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА НПГ по КТС

Дата:

Ръководството на Национална професионална гимназия по компютърни  технологии и системи – гр. Правец поздравява всички  ученици, завършили учебната 2019/2020 г. с отличен успех 6.00.

Благодари на всички тях и на преподавателите за  положените усилия в  условията на COVID – 19 !
Пожелаваме Ви да бъдете все така отговорни,  целеустремени и много бъдещи успехи!