Получаване на Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование

Дата:

Уважаеми десетокласници,

Удостоверенията за завършен 10 клас ще бъдат раздавани след 15 септември. По изключение могат да се получат само на 23, 26 и 27  юли от 09:00 до 13:00 часа.

От Ръководството