През м. май 2016 г. в ПГ по КТС- Правец към ТУ- София бе създадена Сиско академия

Дата:

През м. май 2016 г. в ПГ по КТС- Правец към ТУ- София бе създадена Сиско академия като резултат от договор за обучение между ПГ по КТС- Правец и Сиско Системс. Академията е член на Българската асоциация на мрежовите академии- БАМА и има двама сертифицирани преподаватели (доц. д-р Валентин Христов и доц. д-р Павлина Радойска). Сиско академията предлага обучение по програмата „Сиско Мрежова Академия“ , както на учениците в ПГ по КТС- Правец, така и на търсещите реализация в областта на мрежите и информационните технологии. Сиско академията предлага четирите курса по CCNA Routing and Switching:
– Introduction to Networks (Въведение в информационните мрежи);
– Routing and Switching Essentials (Маршрутизация и комутация);
– Scaling Networks (Мащабиране на компютърните мрежи);
– Connecting Networks (Мрежообразуващи тенхологии).
Повече информация за курсовете, както и демонстрационни версии са налични на сайта на програмата – https://www.netacad.com/web/about-us/courses-and-certifications и на сайта на БАМА- http://bana-bg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=107.

Програмата „Сиско Мрежова Академия“
Програмата “Сиско Мрежова Академия” съчетава присъствено обучение и мултимедийни лекции в електронен вид с интегрирани тестове през Интернет. Програмата осигурява успешна подготовка на завършващите за работа в областта на мрежите и информационните технологии в обществени и частни организации, както и за последващо висше образование в областта на мрежите, компютърните науки или други, свързани с тях, области.

Професии, към които завършилите Сиско мрежовите академии могат да се насочат:
– Проектанти на мрежи
– Търговци в хардуерни фирми
– Мрежови администратори в софтуерни фирми
– Консултанти продажби и маркетинг
– Сервизни инженери
– Мениджъри “Човешки ресурси” в ИТ фирми
– Служители в ИТ отдели
– Техническа поддръжка
– Преподаватели
– Трейнинг мениджъри

Програмата “Сиско Мрежова Академия” подготвя курсистите за придобиване на признати от бизнеса сертификати. Учебният план осигурява технологични познания в областта на интернет, необходими за проектирането, изграждането и поддръжката на мрежи, както и основни умения в областта на информационните технологии. В мрежовите академии се съчетава онлайн обучение под ръководството на инструктори с практически занятия. По този начин се дава възможност на курсистите да приложат на практика наученото, работейки с реални мрежи. Необходимо е владеенето на английски на ниво четене с разбиране, тъй като учебният материал и тестовете са на английски език, но преподаването в клас се извършва на роден език.