Преминаване към електронно обучение от 29.10.2020 г.

Дата:

Уважаеми ученици и родители,

На основание Заповед  № РД-01-626/27.10.2020 г на Министерство на здравеопазването, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията  на Р България,  учениците от гимназиален етап преминават на електронно обучение от разстояние за периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. Учебният процес ще се провежда  при спазване  на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим, публикуван отделно на сайта. Преподавателите ще използват инструментите на Google Classroom, електронния дневник, приложенията за онлайн комуникация, електронни учебници и образователни ресурси.

Родителите ще могат да вземат багаж от общежитията в дните от 03.11.2020  г. до 06.11.2020 г. в рамките на работния ден – от 08:00 ч. до 16:00 Ч.

 

 

От ръководството на НПГ по КТС -Правец