Наредба за приема на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 г.

 

Заповед за прием