Наредба за приема на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 г.

 

Наредба за прием на ученици 8 клас за учебната 2024-2025 година

Срокове и дейности за кандидатстване