Приети на второ класиране

Дата:
Списък на приетите на второ класиране ученици в НПГ по КТС- Правец

Второ класиране

Записването е на 20.07.2023 г., 21.07.2023 г. и 24.07.2023 г. от 08:30 до 16:30 часа. Прилагат се следните документи:

  • Оригинал на свидетелство за основно образование;
  • Медицинско свидетелство от личен лекар;
  • Две актуални снимки;