Приети на второ класиране

Дата:

Списък на приетите на второ класиране ученици в НПГ по КТС- Правец

Второ класиране

Записването е на 21.07 и 22.07.22г. от 08:30 до 16:30 часа. Прилагат се следните документи:

  • Оригинал на свидетелство за основно образование;
  • Медицинско свидетелство от личен лекар;
  • Две актуални снимки;