Приети на първо класиране

Дата:

Списък на приетите на първо класиране ученици в НПГ по КТС- Правец

Първо класиране

Записването е от 13.07.22 до 15.07.22г. от 08:30 до 16:30 часа. Прилагат се следните документи:

  • Оригинал на свидетелство за основно образование;
  • Медицинско свидетелство от личен лекар;
  • Две актуални снимки;