Приети на трето класиране

Дата:

Списък на приетите на трето класирне ученици в НПГ по КТС- Правец

Списък

Записването е на 01.08 и 02.08.22г. от 08:30 до 16:30 часа. Прилагат се следните документи:

  • Оригинал на свидетелство за основно образование;
  • Медицинско свидетелство от личен лекар;
  • Две актуални снимки;