Приети на четвърто класиране

Дата:

Списък на приетите на четвърто класиране ученици в НПГ по КТС- Правец

Четвърто класиране

Записването е на 11.08.2023 г. и 14.08.2023 г. от 08:30 до 16:30 часа. Прилагат се следните документи:

  • Оригинал на свидетелство за основно образование;
  • Медицинско свидетелство от личен лекар;
  • Две актуални снимки;