Приети ученици на трето класиране

Дата:

Списък трето класиране

Записването на приетите ученици ще се извърши на 30.07.2021 г. от 08:30 до 16:00 часа