Присъствена форма на обучение от 23.11.2020г.

Дата:

От 23.11.2020 година обучението на всички ученици ще се провежда в присъствена форма.

Настаняването в общежитието ще започне в неделя 22.11.2020 от 08.00 часа.

Учебния процес ще се организира съгласно приложената заповед.

Заповед за организация на учебния процес