Присъствено обучение за 10 и 12 клас

Дата:

Съгласно заповед на Министъра на образованието и науката РД09-2193/04.02.2022 година, тъй като Софийска област е в Етап 3 от Националния план и решение на ООЩ преминаваме на ротационно обучение през следващите 2 седмици. В периода от 07.02.2022 до 11.02.2022 г. включително за  учениците от  класовете 10 и 12 и за периода от 14.02.2022 до 18.02.2022 г. включително за учениците от класовете 8, 9 и 11 обучението е присъствено.

От Ръководството