Присъствено обучение от 31 май

Дата:

От 31.05.2021 година всички ученици преминават в присъствена форма на обучение. Часовете ще започват в 08:00 часа.

Настаняването в общежитието ще се извършва съгласно следния график:

  • учениците от IX клас от 30.05.2021 г.
  • учениците от XII клас от 31.05.2021 г.

Графикът за провеждане ДИП по СПК по часове и зали ще бъде изпратен на електронната поща на учениците от XII клас.

Освобождаването на стаите в общежитието от учениците от XII клас ще се извършва до 17 часа на 04.06.2021 година.

От Ръководството