Присъствено обучение за подалите декларации за съгласие ученици от 211, 212, 213, 214, 215, 201, 202, 203, 204, 191, 192, 193, 195, 181, 182, 183,184, 185, 171, 172

Дата:

Присъствено от понеделник (06.12.2021 г.) се връщат подалите декларации за съгласие ученици от паралелки, в които броя на  подадените декларации, е по- голям от 50% от общия брой ученици- 211, 212, 213, 214, 215,201, 202, 203, 204, 191, 192, 193, 195, 181, 182, 183, 184, 185, 171, 172. Всички ученици, които имат документ: COVID сертификат за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела да го носят и те няма да бъдат тествани. При настаняването в общежитията, което започва  в неделя от 8:00 часа трябва да представят декларацията. В понеделник за всички паралелки часа на класа от седми час се измества  първи час, за да бъдат тествани. Първият час започва, както си е по график в 08:00 часа. Всички учениците, които са присъствено в понеделник трябва да предадат декларациите за съгласие на класните ръководители.

От Ръководството