Проверителите на матурите по БЕЛ и математика се обучаваха в НПГ по КТС

Дата:

На 1,2 и 3 април компютърната гимназия в Правец бе домакин на регионално обучение.

То бе организирано от Регионалния инспекторат и в него участваха всички преподаватели от областта, одобрени за проверители на държавни зрелостни изпити по БЕЛ и по математика.

Дадени бяха конкретни указания и бяха обсъдени различни казуси.

Участниците в обучението изгледаха и презентация за нашето училище, след което имаха възможността и да го разгледат.

Всички изказаха възхищението си от материално-техническата база и съвременно оборудваните кабинети.