Продължаване на обучението в електронна среда

Дата:

На основание на  Заповед № РД – 01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването продължава обучението в електронна среда до второ нареждане.

От Ръководството