Продължаване на обучението в електронна среда

Дата:

Във връзка със Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена в изпълнение на т.1 и т.7-10 от  Заповед № РД – 01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, и съобразно предоставената информация от РЗИ – Софийска област за 14-дневната заболяемост в общините на територията на Софийска област:

В 12 от общините: Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Костинброд, Правец, Самоков, Своге и Сливница

се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до XII клас в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на т.7 от Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от  Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, до намаляване на 14-дневната заболяемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.