Продължава работата по изграждане на 4 образователни парка в ПГ по КТС

Дата:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 – „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора” намери успешна реализация във внедряването и усвояването на проект по Схема BG051Р0001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” в Професионална гимназия по Компютърни системи и технологии“ – Правец.  Проектът бе представен на осмокласниците от училищното ръководство-директорът Трифон Трифонов и зам. директорът Радка Йорданова днес от 12.30ч.             Проектът се финансира на 100% от Европейския Социален Фонд, а негов ръководител е Трифон Трифонов. В началото на проектната презентация, директорът запозна учениците от най-малкия курс с предимствата на двете специалности „Системно програмиране” и „Компютърни системи и технологии”, които ще бъдат предмет на проекта. „Влагаме своите усилия да направим нещо ново, като в проекта прилагаме два учебни плана, осем учебни програми – 4 са софтуерни, а други 4 са хардуерни”, каза в началото Трифонов. Това са „Компютърна периферия”, „Компютърни мрежи”, „Приложен софтуер”, „Програмиране”, „Компютърни архитектури”, „Системи за сигурност”, „Технологии на програмирането” и „Интернет програмиране”.             Една от основните цели на проекта е да бъдат изградени 4 образователни парка (лаборатории), едната от които 3D-лаборатория вече е факт. За целта ще бъде актуализиран учебният процес за двете специалности, подчерта г-жа Йорданова. Те ще функционират, благодарение на сътрудничеството с основния партньор по проекта – фирма „Контракс”ЕООД, която е работодател в сферата на Информационните компютърни технологии. Целевата група по проекта обхваща 400 ученици по специалностите „Компютърна техника и технологии” и „Системно програмиране” и 15 преподаватели от професионалната гимназия. Сред останалите участници в проекта са експерт-консултанти от фирма „Контракс” ЕООД и Технически университет-София.             Срокът на изпълнение на проекта е 16 месеца – до декември 2014 г.  Четирите образователни парка (лаборатории) от своя страна са разделени на два софтуерни и два хардуерни. Те ще носят наименованията, както следва: –   „Софтуерен образователен парк по Софтуерна архитектура” –   „Софтуерен образователен парк по Технологии на програмирането” –   „Хардуерен образователен парк по Компютърни мрежи и Периферия” –   „Хардуерен образователен парк по Компютърни архитектури”.             Сред останалите цели на проекта са изграждане на електронна платформа за обучение – MOODLE, изграждане на електронно хранилище за съхраняване на разработените материали, надграждане на уменията на преподавателите, чрез участието им в обучения за работа с електронната платформа MOODLE и нови сървърни приложения, адаптиране на знанията и уменията на учениците в сферата на компютърните технологии към нуждите на пазара на труда, посредством провеждане на практически обучения по актуализираните учебни програми по СИП. По думите на директора Трифон Трифонов тези СИП-ове ще бъдат провеждани в дисциплините „Компютърна сигурност” и „Компютърни мрежи” и ще се изучават от желаещите ученици в 5-ти курс. Очакваният резултат от проекта е свързан с реализиране на бъдещи обучения, свързани с надграждане на компетентностите. Благодарение на него ще бъдат осъществени ползотворни съвместни действия между бизнеса и професионалните училища, каквото е ПГ по КТС-Правец. Ефектът от изпълнението на проекта е пряко свързан с подобряване общото ниво на подготовка на учениците и повишаване рейтинга на училището.  До момента са извършени редица стъпки, като актуализиране на двата учебни плана за професиите „Техник на компютърни системи” и „Системен програмист”, подчерта директорът Трифонов и обясни на осмокласници, че разлика между двете специалности почти няма. Той призова най-малките възпитаници на професионалната гимназия да помислят, къде ще продължат образованието си след 12 клас. „Има зрелостници, които се записват в Софийски университет, но там се изучават 7 семестъра висша математика, докато в Технически университет се получават повече практически знания”.