Проект: IT PraXis Практики за млади ИТ професионалисти Продължава партньорството между бизнеса и професионалните гимназии в ИКТ сферата с нов проект за обучителни практики в чужбина

Дата:

Проект № 2017-1-BG01-KA102-035799 е финансиран по Програма “Еразъм+” на Европейския съюз

 

 

 

Project No 2017-1-BG01-KA102-035799 is funded under the Erasmus+ Programme of the European Union.

За втора поредна година установеното успешно партньорство в рамките на Националния консорциум в областта на професионалното образование и обучение между БАРС Консулт и Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец, Професионалната гимназия по аудио, видео и телекомуникация „А. С. Попов“ – гр. София, и Професионалната гимназия по техника и лека промишленост – гр. Попово, печели финансиране по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз на проект за реализиране на обучителни практики в чужбина на ученици. Проектът се осъществява в партньорство с Instituto d’Istruzione Superiore „L. Da Vinci“ и ИКТ компании от Сицилия, Италия.

Проектът е насочен основно към ученици от ХI клас от партниращите гимназии, обучаващи се по професиите „Техник на компютърни системи“ и „Програмист“. Допустимо е участието на изявени ученици от Х и ХII клас. Участието ще бъде удостоверено с Европас сертификати за мобилност, в които ще бъдат описани подробно придобитите компетентности. Практиките по проекта ще бъдат признати за производствена практика на учениците по специалността. Предвижда се практиките да се проведат за две седмици в Сицилия (Италия) след приключване на учебната 2017/2018 година.

http://barsconsult.bg/projects/IT-Praxis/

http://www.barsconsult.bg/en/projects/IT-Praxis/

 

2017 – 2019

Проект IT PraXis
Практики за млади ИТ професионалисти

Продължава партньорството между Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец и бизнеса за провеждане на практики в чужбина

ПГКТС – Правец е партньор в Национален консорциум в областта на професионалното образование и обучение.

Консорциумът получава финансиране на проект за осъществяване на обучителни практики на ученици в чужбина по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Целева група по проекта:

  • ученици от ХI клас, обучаващи се по професиите „Техник на компютърни системи“ и „Програмист“.
  • допустимо е участието на изявени ученици от Х и ХII клас

Групата ученици ще бъде придружавана от учител по ИКТ.

Покана за участие и образци на документи за кандидатстване: http://barsconsult.bg/projects/IT-Praxis/.

Допълнителна информация по проекта:

  • https://www.facebook.com/ITPraXis2017/,
  • чрез информационните табла в училището,
  • в часа на класа,
  • от класния ръководител,
  • в часовете по ИТ.

Удостоверяване на участието: Европас сертификати за мобилност.

Практиките по проекта ще бъдат признати за производствена практика на учениците по специалността.

Период и място на провеждане на практиките: две седмици в Сицилия (Италия) след приключване на учебната 2017/2018 година.

Девет ученика от ПГКТС – Правец проведоха практики в чужбина

Успешно приключиха мобилностите по проект IT PraXis, в който участваха 9 ученика от специалността “Компютърна техника и технологии” и “Системно програмиране”.

Придружаващо лице: инж. Красимир Илиев – учител по информационни и комуникационни технологии.

Практиките се осъществиха на реални работни места в ИКТ компании в последните две седмици на м. юли 2018 г. в Сицилия (Италия). Те бяха удостоверени с Европас сертификати за мобилност. Част от участниците получиха препоръки от компаниите за отлично представяне.

Официалното връчване на сертификатите: в началото на Учебната 2018/2019 година.

Повече информация и отзиви от участниците в проекта можете да прочете тук:

 

 

 

 

„The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.“