Променена дата на педагогически съвет на 09.07.2019

Дата:

Годишният педагогически съвет ще се проведе на 09.07.2019 г. /вторник/.

Присъствието на всички членове на съвета е задължително.

От ръководството