Промени в седмичното разписание

Дата:

В седмичното разписание има нанесени малки промени. Моля всички учители и ученици да си проследят програмата за промени. Новото седмично разписание влиза в сила от 15.02.2024г.

От ръководството