Пълни отличници през първия учебен срок

Дата:

Ръководството на Професионалната гимназия поздравява учениците, показали отличен успех за първия учебен срок на 2013/2014 год. Пожелава им да бъдат все така отговорни, амбициозни и мотивирани за постигането на бъдещи успехи!

 

УЧЕНИЦИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ  – 1-ВИ УЧЕБЕН  СРОК 2013-2014 ГОД.
             

№ по ред

КУРС

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

УСПЕХ

   

1.

131

ГЕОРГИ Тодоров Стефанов

6,00

   

2.

131

ЮСМЕН Метинов Рашидов

6,00

   

3.

132

ИВО Димитров Стамболийски

6,00

   
  4.

121

ИВАН Николаев Василев

6,00

   
  5.

121

ПАОЛИНА Пламенова Петкова

6,00

   
  6.

121

ХРИСТО Димитров Димитров

6,00

   
  7.

121

ЦВЕТОМИР Красимиров Цеков

6,00

   
  8.

122

АДРИАН Иванов Григоров

6,00

   
  9.

113

ПЛАМЕН Георгиев Георгиев

6,00

   
  10.

113

МАРИО Станиславов Димитров

6,00

   
  11.

113

СТОЙЧО Райков Стойчев

6,00

   
  12.

113

ЦВЕТОСЛАВ Николаев Николов

6,00

   
  13.

114

ХРИСТЕЛИНА Пламенова Захариева

6,00

   
  14.

102

ДИЛЯН Марианов Димитров

6,00

   
  15.

102

ИСМАИЛ Аки Пехливан

6,00

   
  16.

103

ВАСИЛЕНА Милчова Цолова

6,00

   
  17.

103

ИВАН Василев Новаков

6,00

   
  18.

103

МАРТИН Гаврилов Гаврилов

6,00

   
  19.

103

ЦВЕТАН Станиславов Иванов

6,00

   
  20.

091

ВЕСЕЛИН Здравков Златев

6,00

   
  21.

091

ИВАН Николаев Велчев

6,00

   
  22.

092

ГРЕТА Николаева Ганчева

6,00

   
  23.

092

НЕЛИ Николаева Ганчева

6,00

   
  24.

092

ДЕЙВИД Калинов Петков

6,00

   
  25.

092

ЛЮБОМИР Димитров Христосков

6,00

   
  26.

092

МАРТИН Василев Груев

6,00

   
  27.

093

АНЕЛИЯ Любомирова Димитрова

6,00

   
  28.

093

ПЕТЪР Пламенов Петров

6,00

   
  29.

094

БОЖИДАР Христов Благоев

6,00

   
  30.

094

ЦВЕТОМИР Валентинов Кръстев

6,00