Първо заседание на Училищното настоятелство на ПГ по КТС – град Правец

Дата:

Училищното настоятелство на ПГ по КТС- град Правец проведе своето първо заседание. На него присъстваха основателите на  учебното заведение – доц. д.т.н. Пламен Вачков, който е председател на Съвета на настоятелството и проф. Павел Мартинов – дългогодишен ръководител и преподавател в училището. Останалите членове на  училищното настоятелство са родители на наши ученици – Николина Цолова, Цветомир Георгиев и Станислав Димитров.  На първата, опознавателна среща присъства и цялото ръководство на училището. Председателят на училищното настоятелство Пламен Вачков изрази своето задоволство от гласуваното му доверие, което ще стимулира неговото желание за постигане на още по-високи успехи в училището.

Проф. Павел Мартинов постави въпроса за професионалното израстване и развитие на учениците и апелира да се отделя повече внимание и работа и по отношение на общата култура и поведение на обучаваните. Директорът Трифон Трифонов запозна накратко присъстващите с възможностите и постиженията, които  ПГ по КТС е постигнало през годините. Г-н Трифонов акцентира и върху създадените интересни форми за организиране свободното време на учениците. Накрая господин Трифонов постави на вниманието на училищното  настоятелство идеята за въвеждане на представително облекло на ПГ по  КТС. Затова трябва да се направи проучване каква е нагласата у ученици и преподаватели.