Размер на стипендиите за първия учебен срок.

Дата: