Разпределение по зали на учениците от 12 клас за Държавния изпит по теория за професионална квалификация – 09.06.2017 г.

Дата:

Разпределение по зали на учениците от 12 клас  за Държавния изпит по теория за професионална квалификация – 09.06.2017 г.

 

 

Курс/група Специалност/

професия

От № до № Зала Брой ученици Квестори
121 – първа Системно програ-миране/Системен програмист От № 1 до № 15 вкл. 221 14 1. Паулина Цветкова

2. Сийка Ценева

121 – втора Системно програ-миране/Системен програмист От № 16 до № 29

 

вкл.

407 14 1. Ася Цветкова

2. Соня Мишева

122 – първа Системно програ-миране/Системен програмист От № 1 до № 13 вкл. 317 13 1. Валери Цветков

2. Цеца Цолова

122 – втора Системно програ-миране/Системен програмист От № 14 до № 27 вкл. 316 13 1. Кирил Тончев

2. Петя Мишева

123 – първа Компютърна тех-ника и техноло-гии /Техник на компютърни технологии От № 1 до № 14 вкл. 220 11 1. Иво Цъклев

2. Боряна Димитрова

123 – втора Компютърна тех-ника и техноло-гии /Техник на компютърни технологии От № 15 до № 31 вкл. 215 11 1. Диляна Тончева

2. Цеца Маринова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График за провеждане на  Държавния изпит по практика за учениците от 12 клас  – трета степен на професионална квалификация

 

 

 

 

Паралелка/група Специалност Дата Начален час
121- първа Системно програмиране 05.06.2017 г. 8:00 часа
121- втора Системно програмиране 05.06.2017 г. 13:00 часа
122- първа Системно програмиране 06.06.2017 г. 8:00 часа
122- втора Системно програмиране 06.06.2017 г. 13:00 часа
123 – първа Техник на компютърни технологии 07.06.2017 г. 8:00 часа
123 – втора Техник на компютърни технологии 07.06.2017 г. 13:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък на учениците за  Държавния изпит по практика за СПК

Специалност – Системно програмиране  код 4810201, КУРС 121

Дата 05.06.2017 г. ,  8:00 часа

 

 

 

№ по ред Вх. номер Име, презиме, фамилия
1. 2327048 АЛЕК АЛЕКОВ АТАНАСОВ
2. 2327054 АЛЕКСАНДРА СВЕТОСЛАВОВА ЙОРДАНОВА
3. 2327067 АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ РАЗСОЛКОВ
4. 2327027 БЕАТРИС РОСЕНОВА ДАМЯНОВА
5. 2327050 ВАСИЛ ДИНКОВ ЧЕРКЕЗОВ
6. 2327025 ВЕНЦИСЛАВ ПАВЛОВ ДИМИТРОВ
7. 2327046 ГАБРИЕЛ РУМЕНОВ ИЛИЕВ
8. 2327049 ГЕОРГИ КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
9. 2327031 ГЕОРГИ ЛЮДМИЛОВ НИКОЛОВ
10. 2327051 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
11. 2327055 ДАНАИЛ АНТОНОВ МИХАЛКОВ
12. 2327021 ДИМИТЪР ЦВЕТОМИРОВ ЙОНЧЕВ
13. 2327047 ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ВЪЛЬОВСКИ
14. 2327022 ЕМИЛ ДАНИЕЛОВ НИКИФОРОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък на учениците за  Държавния изпит по практика за СПК

Специалност – Системно програмиране  код 4810201, курс 121

Дата 05.06.2017 г. ,  13:00 часа

 

 

 

№ по ред Вх. номер Име, презиме, фамилия
1. 2327053 ИЛИЯН  ЯВОРОВ БРУСАРСКИ
2. 2327024 КАЛОЯН  ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
3. 2327056 КАЛОЯН  ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
4. 2327026 МАРИН  ЦВЕТОМИРОВ ЦОНКОВ
5. 2327052 МИЛА  ЛЮДМИЛОВА ЛАЗАРОВА
6. 2327066 МИРОСЛАВ  ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ
7. 2327028 ЦВЕТОМИР  КРАСИМИРОВ ЦЕКОВ
8.       ЕЛИЗАБЕТ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
9.       ИВАН НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
10.       ЦВЕТИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
11.       СИМЕОН ИВАНОВ НИКОЛОВ
12.       ПАОЛИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък на учениците за  Държавния изпит по практика за СПК

Специалност – Системно програмиране  код 4810201, КУРС 122

Дата 06.06.2017 г. ,  8:00 часа

 

 

№ по ред Вх. номер Име, презиме, фамилия
1. 2327005 АДРИАН ИВАНОВ ГРИГОРОВ
2. 2327041 ВАСИЛЕНА МИЛКОВА ТОДОРОВА
3. 2327040 ГАЛА ГЪЛЪБИНОВА КАМЕНОВА
4. 2327039 ГАЛЯ СВЕТОСЛАВОВА БОРИСЛАВОВА
5. 2327038 ГЕОРГИ МАРИНОВ ДИЦОВ
6. 2327043 ИВАЙЛО МАРТИНОВ ХРИСТОВ
7. 2327010 ЙОАН ВЕЛИЧКОВ МУТАФЧИЕВ
8. 2327058 КРИСТИЯН СПАСОВ ДАНЪЧКИ
9. 2327068 МАРИО БОЙКОВ МАРИНОВ – 12 непр.
10. 2327001 СВЕТОСЛАВ ГЕЧЕВ ПЕЛОВСКИ
11. 2327007 СВЕТЛИН СПАСЕНОВ ИВАНОВ
12. 2327004 НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ПОПСКИ
13.   ЙОРДАН НИКОЛОВ АТАНАСОВ
14.   ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък на учениците за  Държавния изпит по практика за СПК

Специалност – Системно програмиране  код 4810201, КУРС 122

Дата 06.06.2017 г. ,  13:00 часа

 

 

№ по ред Вх. номер Име, презиме, фамилия
1.   ВЕЛИЗАР ВАЛЕРИЕВ ЦЕКОВ
2.   ГЕОРГИ ДЕТЕЛИНОВ ДАЧЕВ
3.   ДЕНИС ЛЮДМИЛОВ ЗГУРОВ
4.   ИВАЙЛО ДОЧЕВ БОРОВСКИ
5.   ИСКРИЯН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ
6.   КРИСТИЯН ИВАНОВ МИЛАНОВ
7.   ЛЮБЕН ДИМИТРОВ КИРЕВ
8.   МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ПУШКАРОВА
9.   МАРТИН ПЕТРОВ АНДРЕЕВ
10.   МИРОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ЙОРДАНОВ
11.   НИКОЛЕТА ВАСИЛЕВА  ХРИСТОВА
12.   ПЕТКО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
13.   СТЕФАНИ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
14.   ТРЕНДАФИЛ ПАВЛИНОВ ДОНЧЕВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък на учениците за  Държавния изпит по практика за СПК

Специалност – Компютърна техника и технологии   код 5230501, КУРС 123

Дата 07.06.2017 г. ,  8:00 часа

 

 

№ по ред Вх. номер Име, презиме, фамилия
1. 2327015 БОЯН КРИСТИЯНОВ ГЪЛЪБОВ
2. 2327018 ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ВЕЛИЧКОВ
3. 2327045 ДАМЯН РУМЕНОВ ПОПОВ
4. 2327013 ИВАЙЛО ЕВГЕНИЕВ АНГЕЛОВ
5. 2327012 ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ СТОИЛОВ
6. 2327070 КОНСТАНТИН МИЛЕНОВ ТОНЕВ
7. 2327071 КОНСТАНТИНА ТАХЦОГЛУ
8. 2327011 МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
9. 2327016 НИКОЛАС ДИМИТРОВ ЖМАКИН
10. 2327073 СЛАВИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
11. 2327017 СТАНИМИР СТАНИМИРОВ СТОЕВ
12. 2327014 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Списък на учениците за  Държавния изпит по практика за СПК

Специалност – Компютърна техника и технологии   код 5230501, КУРС 123

Дата 07.06.2017 г. ,  13:00 часа

 

 

№ по ред Вх. номер Име, презиме, фамилия
1.   ВЕНЦИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ
2.   ДАВИД СТЕФАНОВ КАМЕНОВ
3.   КРАСИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ
4.   МАРИО ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
5.   МАРТИН ЦВЕТАНОВ НЕНЧЕВ
6.   НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ТОМОВ
7.   РОСТИСЛАВ ИВАЙЛОВ ГАЙДАРСКИ
8.   ТЕОДОРА МАРИЕВА ТОДОРОВА
9.   ТОДОР ПЛАМЕНОВ ЦВЕТАНОВ
10.   ХРИСТО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ