РЕЗУЛТАТИ от Тест по информационни технологии за Професионална Гимназия по Компютърни Технологии и Системи гр. Правец към ТУ – СОФИЯ 2016 г.

Дата:

РЕЗУЛТАТИ от Тест по информационни технологии за Професионална Гимназия по Компютърни Технологии и Системи
гр. Правец към ТУ – СОФИЯ
2016 г.

Номер Име, презиме, фамилия Тест по информационни технологии
13 Тони Ивелинов Гаврилов 4.250
14 Петър Пламенов Василев 5.000
15 Енрико Костадин Филчи 4.750
16 Николай Маринов Лозанов 5.000
17 Драгомир Петков Христов 4.500
18 Васил Василев Кръстев 4.750
19 Велислав Стоянов Цветанов 5.250
20 Александър Емилиянов Маринов 5.000
21 Петко Венциславов Петков 3.000
22 Александър Александров Атанасов 6.000
25 Евгения Савова Цачева 3.000