Родителска среща на 01.04.2015

Дата:

На 01 април 2015 г. /сряда/ от  11:00 ч. ще се проведе родителска среща с преподавателите по съответните предмети.

 

                                                                     От Ръководството