Родителска среща на 07.04.2017г

Дата:

На 07.04.2017г. /петък/ от 11.00 ч. ще се проведе родителска среща с преподавателите по съответните предмети.

От Ръководството