Родителска среща на 23.12.2022 година

Дата:

На 23.12.2022 година от 11:00 часа ще се проведе родителска среща.

 

От Ръководството