Родителска среща на 31.03.2022г.

Дата:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 31.03.2022 г. /четвъртък/ от 12.00 ч. ще се проведе родителска среща с преподавателите.