Родителска среща

Дата:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 28.03.2014 г. /петък/ , от 11.00 часа ще се проведе
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!