Родителска среща- 21.12.2018

Дата:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

На  21.12.2018 г. от 11:00 ч.  ще се проведе родителска среща в класните стаи на съответната паралелка.

 

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

НА НПГ ПО КТС – ПРАВЕЦ