Родителска среща

Дата:

На 23.12.2015 /сряда/ от 12:00 часа ще се проведе родителска среща  с преподавателите по съответните предмети.

От Ръководството