Родителска среща

Дата:

На 23.12.2016г. /петък/ ще се проведе родителска среща, както следва:

1. От 11.00 ч. – по курсове.
2. От 12.00 ч. – среща с преподавателите.
3. От 13.00 ч. – Избор на представители на родителите за членове на Обществения съвет на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец.

От Ръководството