Родителска среща

Дата:

На 22.12.2023 година от 11:00 часа ще се състои родителска среща в НПГ по КТС.

 

От Ръководството