Родителска среща

Дата:

На 29.03.2024 година от 11:00 часа ще се състои родителска среща в НПГ по КТС

От Ръководството