Родителска среща

Дата:

На 20.12.2014 г. /събота/ от  11.00 ч. ще се проведе родителска среща с преподавателите по съответните предмети.

 

                                                                   От Ръководството