Свободни места за участие в третото класиране

Дата:

Относно: Държавен план-прием 2018/2019 г.

• Свободните места за участие в третото класиране са 6 /шест/.
• Заявления за участие в третото класиране се подават в училището-гнездо или онлайн от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г. на сайта: https://priem.mon.bg/.
• Класираните ученици се записват в НПГ по КТС от 27.07.2018 г. до 30.07.2018 г.