Свободни места след втория етап на записване в НПГ по КТС

Дата:
                               СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП
                       на класиране за учебната 2019-2020 г.
ДПП 2019/2020 Г. Професия Специалност Брой записани ученици първи етап Брой записани ученици втори етап Общо първи и втори етап Свободни места след второ класиране
130 уч. проф.:Системен програмист         спец.: Системно програмиране 93 25 118 12