Свободни места след трети етап на класиране

Дата:
  НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО KОМПЮТЪРНИ
          ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ –ПРАВЕЦ   ПРИ ТУ – СОФИЯ
тел. 07133/22 24 e-mail: [email protected]
              СПРАВКА НА ЗАПИСАНИТЕ  УЧЕНИЦИ И БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
 СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.
ДПП 2020/2021Г. Професия Специалност Брой записани ученици първи етап Брой записани ученици втори етап Брой записани ученици трети етап Общо записани ученици –  първи, втори и трети етап Изтеглени документи Свободни места Общо свободни места
130 уч. проф.:Системен програмист         спец.: Системно програмиране 91 25 12 128 2 2 4
Изготвил:
Радка Йорданова

 

Зачшления за свободните места се подават до 04.08.2020 година.