Свободно място за учител по физика

Дата:

Поради навършване на пенсионна възраст и невъзможността да бъдат удовлетворени изискванията за натоварване на преподавателя по физика в НПГ по КТС – гр. Правец, от началото на учебната 2019 / 2020 г. има свободно място за учител по физика с пълно натоварване според нормативите на МОН.