Списък на избраните учебници за 2020/2021 година

Дата:

СПИСЪК

НА ИЗБРАНИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ

ЗА VIII КЛАС – 2020/2021 г.

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ИЗДАТЕЛ

ВИД НА ИЗДАНИЕТО

Информационни технологии

Просвета София АД“

Печатно с електронен вариант

История и цивилизация

Просвета София АД“

Печатно с електронен вариант

Литература

Булвест -2000“

Печатно с електронен вариант

Английски език

Пиърсън Едюкейшън“

Печатно с електронен вариант

Математика

Регалия“

Печатно

Химия и опазване на околната среда

Просвета -Плюс“ /цв. изд.

Печатно с електронен вариант

Физика и астрономия

Просвета София АД“

Печатно с електронен вариант

Български език

Булвест -2000“

Печатно с електронен вариант

Философия

Булвест -2000“

Печатно с електронен вариант

Информатика

Просвета София АД“

Печатно с електронен вариант

Музика

Просвета София АД“

Изобразително изкуство

Булвест -2000“

Предприемачество

Просвета София АД“

 

 

СПИСЪК

НА ИЗБРАНИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ ЗА IX КЛАС – 2020/2021 г.

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ИЗДАТЕЛ

ВИД НА ИЗДАНИЕТО

АВТОРИ

Информационни технологии

Просвета София АД“

Печатно с електронен вариант

Елица Стефанова

Мирослава Николова

Дафинка Митева

Красен Стефанов

Диана Петрова

Николина Николова

История и цивилизации за 9. клас за профилирано и професионално образо-вание с интензивно изуча-ване на чужд език

ИК„Анубис“ ООД

Печатно с електронен вариант

Христо Луков Матанов Борис Кирилов Стоянов Даниел Христов Вачков Емилия Тодорова Карабоева

Литература

Комплект работни листове

Булвест -2000“ ЕООД

Печатно с електронен вариант

Илияна Кръстева

Виолета Герджикова

Бойко Пенчев

Английски език

Пиърсън Едюкейшън“

Печатно с електронен вариант

Математика

Регалия“

Печатно издание

Иван Тонов, Ирина Шаркова

Мария Христова,Донка Капралова
Веселин Златилов

Химия и опазване на окол-ната средаза 9 клас и втора част на учебника за 9 клас при обучение за интенчивно изучаване на чужд език Просвета -Плюс“ /цв. издание

Печатно с електронен вариант

Лиляна Боянова

Красимир Николов

Ивайло Ушагелов

Емилия Тодорова

Физика и астрономия за 8 клас и първа част на учебника за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на ЧЕ

Тетрадка по физика

Просвета София АД“

Печатно с електронен вариант

Виктор Иванов Димитър Мърваков
Мая Гайдарова Мариета Иванова

Български език

Комплект работни листове

Булвест -2000“ EООД Печатно с електронен вариант

Ангел Петров
Мая Падешка
Мариана Балинова

Руки език

Учебник „Привет!“ А1.1

Просвета София АД“

Печатно с електронен вариант

Антония Димитрова Радкова
Анна Деянова Атанасова

Руки език

Учебна тетрадка „Привет!“ А1.1

Просвета София АД“

Печатно с електронен вариант

Антония Димитрова Радкова
Николина Николаева Негаева

География и икономиказа 9 клас за профилирано и професионално образо-вание с интензивно изуча-ване на чужд език

ИК„Анубис“ ООД

Антон Попов
Пламен Лаков
Климент Минев Найденов
Свилен Стойчев

Философия

ИК„Анубис“ ООД Печатно с ел. в

Иван георгиев Колев
Райчо Вангелов Пожарлиев

СПИСЪК

НА ИЗБРАНИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ

ЗА X КЛАСЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ИЗДАТЕЛ

АВТОРИ

Информационни технологии

Клет България“ /Булвест 2000-ЕООД/

Ангел Ангелов

Елена Ковачева

История и цивилизации

Просвета София АД“

Пламен Павлов, Райна Гаврилова

Веселин Янчев

Литература

Комплект работни листове

Диоген“

Александър Панов

Английски език

Пиърсън Едюкейшън“

Математика

Регалия 6“ ЕООД

Иван Тонов, Ирина Шаркова

Мария Христова, Донка Капралова
Веселин Златилов

Химия и опазване на окол-ната среда

СД „Педагог“ 6

Митка Павлова
Милена Кирова
Елена Бояджиева
Валентина Иванова

Физика и астрономия

Тетрадка по физика

Просвета София АД“

Виктор Иванов, Димитър Мърваков
Мая Гайдарова, Мариета Иванова

Български език

Комплект работни листове

УЦ „Диоген“ ЕООД

Александър Панов

Руки език

Учебник „Привет!“ А1.2

Просвета София АД“

Антония Димитрова Радкова
Анна Деянова Атанасова

Руки език

Учебна тетрадка „Привет!“ А1.2

Просвета София АД“

Антония Димитрова Радкова
Николина Николаева Негаева

География и икономика за 10 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език Архимед 2“ ЕООД

Марин Русев
Иван Дреновски
Гергана Иванова
Фикри Еллез
Юлия Кьосева

Философия

Клет/Анубис“

И. Колев, С. Люцканов,
С. Пожарлиев, П. Макариев, Х. Стоев, С. Найденова

Биология и здравно образование

Просвета Азбуки“ ЕООД

Василий Ишев, Златка Ваклева, Лилия Боева

Музика

Просвета – София“ АД

Лозанка Пейчева,Венцислав Димов
Милен Димитров ,Даниела Костинкова

Изобразително изкуство

Клет България“ /„Анубис“/

Бисер Дамянов, Анна Генчева


СПИСЪК НА ИЗБРАНИТЕ УЧЕБНИЦИ ОТ

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА ЗА XI КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ИЗДАТЕЛСТВО

Литература

БГ Учебник“ ЕООД

Български език

БГ Учебник“ ЕООД

Английски език

Пиърсън Едюкейшън“ 1

Математика

Регалия“

Гражданско образование

Просвета – София АД“

1 Учебникът по английски език ще бъде закупен от преподавателите по АЕ в началото на учебната година.