Списък на класираните на първи етап в ПГ по КТС- Правец

Дата:

Списък на класираните ученици

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране е от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. включително – от 8:30 ч. до 16:30 ч.

При записването трябва да се носят оригиналите на следните документи:

1. Свидетелство за основно образование.

2. Служебна бележка от НВО по БЕЛ и математика.

3. Медицинско свидетелство.

4. Актуални снимки- 2 бр.