Списък на приетите на първо класиране ученици в НПГ по КТС- Правец

Дата:

Първо класиране

Записването е на 13.07.2023 г., 14.07.2023 г. и 17.07.2023 г. от 08:30 до 16:30 часа. Прилагат се следните документи:

  • Оригинал на свидетелство за основно образование;
  • Медицинско свидетелство от личен лекар;
  • Две актуални снимки;