Списък на приетите ученици на първо класиране

Дата:

Списък първо класиране

Записването на приетите ученици се извършва от 14 до 16 юли от 08:30 до 16:00.

Необходими документи:

  1. Оригинал на свидетелство за основно образование
  2. Медицинско свидетелство.
  3. Две снимки.

От Ръководството