Списък на учениците, класирани на четвърти етап

Дата:

Списък на учениците, класирани на четвърти етап

 

  1. Преслав Пламенов Емилов- с. Селановци
  2. Васил Александров Георгиев- с. Мрамор

 

От Ръководството