Списък на учениците, класирани на четвърти етап за учебната 2020/2021 год.

Дата:

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ –ПРАВЕЦ ПРИ ТУ – СОФИЯ
тел. 07133/22 24 e-mail: [email protected]

 

 

 

Списък на  учениците, класирани на четвърти етап за учебната 2020/2021 год.  

 

  1. Стефани Стефанова Найденова – гр. Елин Пелин
  2. Иван-Александър Станиславов Иванов – гр. Правец
  3. Калоян Василев Панчев – гр. Правец
  4. Иван Петров Савов – гр. Етрополе

 

Критерии за класиране на учениците:
– Успешно положени изпити от НВО след VII  клас;
– Да са участвали в трите етапи на класиране;
– Кандидатите да са от гр. Правец или от  съседните населени места;
– С приоритет са кандидатите, които имат брат или сестра, които се обучават в                    НПГ по КТС – Правец.

 

 

           

д-р инж. ТРИФОН ТРИФОНОВ

            Директор НПГ по КТС