Списък на учениците приети на второ класиране

Дата:

Списък второ класиране

Записването на приетите ученици се извършва на 21 и 22 юли от 08:30 до 16:00.

Необходими документи:

  1. Оригинал на свидетелство за основно образование
  2. Медицинско свидетелство.
  3. Две снимки.

От Ръководството