СПИСЪК на учениците, приети на второ класиране в ПГ по КТС – гр. Правец

Дата:

 

 

№ по

ред

Флаг Входящ

номер

Име,презиме,фамилия Бал Желание
 1 2 1100749 АЛЕКСАНДЪР ЙОНИЗАРОВ МАРИНОВ 264 1
 2 2 2207134 БОРИСЛАВ БОРИСОВ ПЕТКОВ 264 1
 3 2 2601507 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ КУЗМОВ 264 1
 4 2 2301665 РОБЕРТО БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ 262 1
 5 2 0600625 ПАВЛИН НИКОЛАЕВ СИРАШКИ 261 1
 6 2 1000219 ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВ ВЛАДИМИРОВ 260 1
 7 2 2301621 ВИКТОР ИВАНОВ ИВАНОВ 258 1
 8 2 1000127 КИРИЛ ИВАНОВ КИРИЛОВ 257 1
 9 2 2300530 АДРИАН РОСЕНОВ КАВЛАКОВ 257 1
 10 2 1100833 ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА 256 1
 11 2 1400747 ИВАН ЖИВКОВ ЖИВКОВ 256 1
 12 2 1501568 ЕМИЛИ ЕМИЛОВА ДЖАНТОВА 256 1
 13 2 1501150 ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ НИТОВ 254 1
 14 2 0600681 ДЕЙВИД АЛБЕРТ КРЪСТЕВ 252 1
 15 2 1501326 ОРЛИН АЙЛЕВ АСКОВ 252 1
 16 2 2301631 ТОМИСЛАВ ЦВЕТЕЛИНОВ ЦЕНОВ 252 1
 17 2 2207739 ТЕОДОРА ОГНЯНОВА НОВАКОВА 250 1
 18 2 2201934 НИКОЛАЙ МИЛЕНОВ СТАМБОЛОВ 244.5 1
 19 2 1200699 РОБЕРТО БОРИСЛАВОВ КРУМОВ 244 1
 20 2 0601307 ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ЦВЕТАНОВА 240 1
 21 2 1100969 ПОЛЯ САМУИЛОВА ПЕТРОВА 240 1
 22 2 1400733 МАРИО ЛЮДМИЛОВ ИВАНОВ 240 1
 23 2 1000423 ИВАН ИВАНОВ МИЛАДИНОВ 238.5 1
 24 2 1400702 ЙОАННА ИЛИЯНОВА ИЛИЕВА 238 1
 25 2 2301269 ТОНИ ПЕТРОВ ТОДОРОВ 238 1
 26 2 2300892 ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ 237 1
 27 2 2301719 ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПОЛЕНДАКОВ 236 1
 28 2 2300808 МАРСЕЛ РУСТЕМОВ МАХИЯНОВ 234 1

Дата 03.07.2017

Оператор ст.експерт ИО И. Грънчарова

Записване на учениците на второ класиране – от 05.07.2017 г. до 07.07.2017 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч.

При записването трябва да се носят оригиналите на следните документи:

1. Свидетелство за основно образование.

2. Служебна бележка от НВО по БЕЛ и математика.

3. Медицинско свидетелство.

4. Актуални снимки- 2 бр.